Ganløse Svømmeklub er i gang for sæson 2020  

Halvt kontingent for den sidste del af sæsonen frem til 25/9.

Kom og vær en del af fællesskabet i Ganløse Svømmeklub ved at tilmelde dig/jer på de hold der stadig er plads på. vi har sat kontingentet ned til halvdelen resten af sæsonen.
 

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Ganløse Svømmeklub

Bestyrelsen indkalder i henhold til klubbens vedtægter §5.5 herved alle klubbens medlemmer til ordinær generalforsamling fredag den 25. september 2020 kl. 1900-2000 i klublokalet på 1. salen. Hvis det er opholdsvejr så bliver vi udenfor ved badet.

Formålet med generalforsamlingen, der er den 22. siden klubben blev selvstændig, er følgende:

Status for 2020 aktiviteterne og 2019 regnskabet.

Planlægning af aktiviteter 2021 og budget 2021.

Dagsorden:

Pkt. 1 Valg til dirigent og mødeprotokol.

Pkt. 2 Beretning 2020 ved Idrætsformand Steffen Mattrup Lund-Hansen

Pkt. 3 Forelæggelse af det reviderede årsregnskab 2019 til godkendelse ved kasserer Emina Gvozdar

Pkt. 4 Indkomne forslag, behandling af bestyrelsens forslag om vedtægtsændringer.

Pkt. 5 Fremlæggelse af budgetforslag og fastsættelse af kontingent 2021

Pkt. 6 Valg til bestyrelse, revisor og revisorsuppleant jf. § 7.1

Pkt. 7 Evt.

 
 

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Ganløse Svømmeklub

Bestyrelsen indkalder i henhold til klubbens vedtægter §5.11 herved alle klubbens medlemmer til ekstraordinær generalforsamling fredag den 25. september 2020 kl. 2000-2015 i klublokalet på 1. salen. Hvis det er opholdsvejr så bliver vi udenfor ved badet.

Formålet med den ekstra ordinære generalforsamling er følgende:

· Bestyrelsens forslag til justering og opdatering af foreningens vedtægter.

Dagsorden:

Pkt. 1 Valg til dirigent og mødeprotokol.

Pkt. 2 Behandling af Bestyrelsens forslag til ændring af foreningens vedtægter.

 
 
 
Vi har igen i år valgt at undervise efter "leg og lær" princippet. 
Konceptet er funderet på børns psykiske og fysiske udvikling.
Med fokus på børnenes individuelle behov, lærer de at svømme i trygge og velkendte rammer.
 

Har du ikke fået vores folder, så kan du læse den lige her: