Far/mor og barn (FMB)

Gennem et tæt samarbejde mellem barn, deres forældre og instruktøren vil børn i alderen fra 2-4 år komme til at lære vandet at kende. Gennem leg og bevægelser bliver børnene fortrolige med vandet.

I denne alder er barnet ikke selvstændigt endnu, og har derfor brug for en mor eller far til at skabe trykke rammer, og til at guide barnet frem. Det er derfor vigtigt at barnet ikke bliver presset ud i en situation det ikke har lyst til at være i, og forældrene skal således være den trykke base som barnet kan stole på. Gennem leg og dialog med forælderen og barnet gør instruktøren vandet og svømningen sjov, og sikrer sig at barnet hele tiden vil blive motiveret og udfordret - og altid på dets egne præmisser.

I LØBET AF SOMMEREN VIL BARNET BLIVE INTRODUCERET TIL:

 • Plaske ben
 • Dyk
 • Hop, både i vand og fra kant
 • Balanceøvelser (flyde, lege med plader osv.)

NB! En god ide er at undgå opdriftsmidler så som vinger og bælter da det giver barnet en forkert balance i vandet, og på dette hold vil der altid være en mor eller far som kan støtte barnet rigtigt og derfor er opdriftsmidlerne unødvendige. 

Når barnet begynder at tage initiativer til at svømme selv, virker tryg og/eller har en umiddelbar afslappet holdning til instruktøren, kan barnet rykkes op på Plask og Leg. 

Hvert barn modtager en våddragt med korte ærmer og ben. Læs mere i menupunktet "Våddragt". Vandet i bassinet er 27 grader. Det er muligt at tilmelde et barn på 1 år, men for børn på 1 år kan temperaturen af vandet være for lav til at de har lyst til at deltage. 

Til forældrene kan det, især starten af sæsonen og når det blæser være rart med en våddragt eller en UV t-shirt til at beskytte mod afkøling.

Familiesvømning om fredagen:
Som familie har I mulighed for at tilmelde jer til familiesvømning om fredag. Når du har tilmeldt dit barn et af vores børnehold, vil du kunne tilmelde hele familien til en reduceret pris på 100 kr. Familiesvømning er en skøn måde at starte weekenden på sammen.

Tilmeld/Læs mere - (1)

Leg og Plask (Plask)

Her vænner vi i samarbejde med forældrene børn i alderen 3-5 år til vandet. Gennem leg og be­vægelser bliver børnene fortrolige med vandet, så indlæring af basisfærdigheder kan påbegyndes. 

Forældre er med i vandet og giver barnet en konstant støtte i vandet, der sikrer en tryg indlæring. Et barn på 3-5år har masser af fantasi, og vi lægger vægt på at det skal være sjovt og spændende, for børnene at lære at svømme. Vi øver derfor svømningens delelementer gennem leg, mens vandet udforskes i barnets eget tempo.

I LØBET AF SOMMEREN VIL BARNET FORTSÆTTE MED AT ØVE SIG PÅ:

 • Plaske ben
 • Hop, både i vand og fra kant
 • Balanceøvelser (flyde, lege med plader osv.)

I LØBET AF SOMMEREN VIL BARNET BLIVE INTRODUCERET TIL:

 • Møllearme stående eller gående på bunden, forlæns og baglæns.
 • At puste bobler i vandoverfalden og under vandet
 • Dyk

NB! Bælter er meget velkomne på dette hold, vinger skal kun bruges hvor der virkelig er behov.

Når barnet selvstændigt, med eller uden plade, kan svømme plaske ben, kan og bør det rykkes op på begynder.

Hvert barn modtager en våddragt med korte ærmer og ben. Læs mere i menupunktet "Våddragt".

Til forældrene kan det, især starten af sæsonen og når det blæser være rart med en våddragt eller en UV t-shirt til at beskytte mod afkøling. 

Familiesvømning om fredagen:
Som familie har I mulighed for at tilmelde jer til familiesvømning om fredag. Når du har tilmeldt dit barn et af vores børnehold, vil du kunne tilmelde hele familien til en reduceret pris på 100 kr. Familiesvømning er en skøn måde at starte weekenden på sammen. 

Tilmeld/Læs mere - (1)

Begyndere (Beg.)

Begynderholdet er for børn i alderen 5-7 år som er vandtilvænnet og er klar til at modtage undervisning. Forældre deltager i vandet.  

Børn fra 5-7 år har en meget livlig fantasi, og det er vigtigt at vi stimulerer denne for at få det bedste resultat i vandet. I en sjov og udfordrende undervisning, der opfanger børnenes interesse, vil fremskridtene også vise sig mere markant og det er vigtigt at vi opfordre børnene til fælles leg i vandet. 

På holdet læres basisfærdig­hederne i svømning helt fra grunden af og der arbejdes med de 5 grund­færdigheder: bevægelser i vand, glide/flyde, vejrtrækning, dykning og spring.

I LØBET AF SOMMEREN VIL BARNET ØVE SIG PÅ:

 • Plaskeben
 • Møllevinger
 • Valgfrie hop
 • Balanceøvelser (flyde, lege med plader osv.)
 • Dyk
 • Puste bobler

I LØBET AF SOMMEREN VIL BARNET BLIVE INTRODUCERET TIL:

 • Delfinben &ndash øves først stående
 • Crawl
 • Rygcrawl
 • Supermandssvømning

NB! Opdriftsmidler bør undgås, men bælter er klart at foretrække for vinger, hvis opdriftsmidler anvendes. Barnet støttes i stedet af den deltagende forælder.

Barnet har på dette hold en deltagende voksen med i vandet. Den voksen skal være barnets hjælpetræner og støtte barnet i at lære at svømme. Træneren vil selvfølgelig stå for undervisningen og hjælpe og vejlede barnet og den voksne.  

Når barnet kan flyde på mave og ryg, samt svømme en let crawl kan og bør barnet rykkes op til begynder fortsætter.

  

Hvert barn modtager en våddragt med korte ærmer og ben. Læs mere i menupunktet "Våddragt".
Til forældrene kan det, især starten af sæsonen og når det blæser være rart med en våddragt eller en UV t-shirt til at beskytte mod afkøling.

Familiesvømning om fredagen:
Som familie har I mulighed for at tilmelde jer til familiesvømning om fredag. Når du har tilmeldt dit barn et af vores børnehold, vil du kunne tilmelde hele familien til en reduceret pris på 100 kr. Familiesvømning er en skøn måde at starte weekenden på sammen.
Tilmeld/Læs mere - (2)

Begyndere forsætter (Beg.F)
Begynder forsætter holdet er for større børn i alderen 6-8 år, der er tilvænnet, men som forsat mangler rutine i de 5 grund­færdigheder. Der arbejdes ligeledes videre med crawl, rygcrawl og begyndende butterfly.  

I denne alder ser vi ofte barnets energi niveau er virkelig højt, og det kan være svært for børnene at fokusere og holde koncentrationen en hel lektion, til gengæld er det også det hold hvor børnene får den største udfoldelsesmulighed, netop på grund at energien. Det vil også sige at vi stadig fanger børnene med leg, og gerne en vild leg, men samtidig er det for alvor at teknikken bliver vigtig for børnene og derfor bliver der ikke introduceret meget nyt for børnene på dette hold, men den finere teknik bliver pudset. Der vil også blive lagt vægt på at forberede børnene til næste hold.   

I LØBET AF SOMMEREN VIL BARNET ØVE SIG PÅ:

 • Flyde på mave og ryg og samtidig puste boble i vandet
 • Dyk
 • Crawl
 • Rygcrawl
 • Delfinben &ndash øves først stående
 • Supermandssvømning

I LØBET AF SOMMEREN VIL BARNET BLIVE INTRODUCERET TIL:

 • Selvstændigt at vende sig i vandet fra mave til ryg og omvendt
 • At svømme på det dybe
 • Hovedspring  
NB! Opdriftsmidler er ikke tilladt på dette hold, kun ved specielle aftaler indgået med den ansvarshavende instruktør.

Når barnet kan svømme crawl og rygcrawl fra den ene ende til den anden, uden hjælp, samt mestre delfinben kan og bør barnet rykkes op. 

Hver barn modtager en våddragt med korte ærmer og ben. Læs mere i menupunktet våddragt. 

Familiesvømning om fredagen:
Som familie har I mulighed for at tilmelde jer til familiesvømning om fredag. Når du har tilmeldt dit barn et af vores børnehold, vil du kunne tilmelde hele familien til en reduceret pris på 100 kr. Familiesvømning er en skøn måde at starte weekenden på sammen.

Tilmeld/Læs mere - (0)

Let øvede (LetØV)

Let øvede er for børn i alderen 7-9 år og som er på et niveau, hvor de selvstændigt kan svømme uden hjælpemidler på tværs i bassinet. Svømmerne behersker mindst én svømmedisciplin, men mang­ler større rutine og en forbedring af færdighederne. Brystsvømning introduceres som stilart.

På dette hold begynder børnene at svømme på hele baner (25m), hvilket vil sige at de for første gang skal have hele lektioner hvor de ikke kan bunde. Energi niveauet på holdet kan være meget højt, samtidig er børnenes finmotorik også blevet bedre, og har nu lettere ved at tage imod specifikke beskeder, og det giver mulighed for en stor udfoldelse af barnets teknik. Fantasien spiller dog stadig en rolle på dette hold.

I LØBET AF SOMMEREN VIL BARNET FORTSÆTTE MED AT ØVE SIG PÅ:

 • Crawl og rygcrawl samt at rotere fra den ene stilart til den anden.
 • Hovedspring og hop
 • Dyk
 • Delfinben
 • Supermandssvømning

I LØBET AF SOMMEREN VIL BARNET BLIVE INTRODUCERET TIL:

 • Brystsvømningsben
 • Brystsvømningsarme
 • Vejrtrækning til siden
 • En-arms-butterfly
 • Kolbøtter

NB! Der vil på dette hold blive anvendt mange hjælperedskaber, i form af plader og slanger, for at sikre at barnets teknik bliver let og effektiv.  

Når barnet mestre at svømme brystsvømningsben og vejrtrækning til siden i crawl, samt delvist mestre supermandssvømning og hovedspring, kan barnet flyttes op på letøvede fortsætter.

Familiesvømning om fredagen:
Som familie har I mulighed for at tilmelde jer til familiesvømning om fredag. Når du har tilmeldt dit barn et af vores børnehold, vil du kunne tilmelde hele familien til en reduceret pris på 100 kr. Familiesvømning er en skøn måde at starte weekenden på sammen.
Tilmeld/Læs mere - (1)

Let øvede forsætter (LØF)

Let øvede forsætter er for børn i alderen 8-10 år og som selvstændigt kan svømme minimum 3 svømmediscipliner, men mang­ler større rutine og en forbedring af færdighederne samt finjustering af teknik.

På letøvede fortsætter er børnene ved at blive meget selvbevidste og det skal udnyttes til at give børnene specifikke og konkrete rettelser. Børnene er efterhånden ved at have rigtig godt styr på deres krop, helt ud til fingerspidserne, og derfor er det det finmotoriske som bliver fremhævet på dette hold. Børnene er ved at blive ældre og i stedet for den fantasifulde indlæringsbane som ellers har præget svømmeskolen, vil der blive lagt vægt på det humoristiske aspekt, men stadig er det vigtigt at holde fast i fælleslege børnene imellem, med eller uden instruktøren.   

I LØBET AF SOMMEREN VIL BARNET FORTSÆTTE MED AT ØVE SIG PÅ:

 •  Crawl og rygcrawl samt at rotere fra den ene stilart til den anden.
 • Supermandssvømning som en inkarneret del af crawl
 • Hovedspring
 • Dyk og kolbøtter
 • Delfinben med en-arms-butterfly
 • Brystsvømningsben
 • Brystsvømningsarme

I LØBET AF SOMMEREN VIL BARNET BLIVE INTRODUCERET TIL:

 • Sammensat brystsvømning
 • Vejrtrækning hver tredje armtag
 • Butterflyarme

NB! Børnene er som regel meget spredte i forhold til kunnen, og derfor kan det være nødvendigt at opdele holdet og give dele af holdet andre og større udfordringer.

Når barnet kan svømme supermandssvømning, lave et hovedspring, samt lave et perfekt brystsvømningsbenspark er det klar til at rykke op på øvede.

Familiesvømning om fredagen:
Som familie har I mulighed for at tilmelde jer til familiesvømning om fredag. Når du har tilmeldt dit barn et af vores børnehold, vil du kunne tilmelde hele familien til en reduceret pris på 100 kr. Familiesvømning er en skøn måde at starte weekenden på sammen. 

Tilmeld/Læs mere - (1)

Øvede (Øvede)
Et hold for svømmere i alderen 9-12 år, som har opnået rutine, men som ønsker at dygtiggøre sig og få en bedre teknik i alle svømmediscipliner. Svømmerne introduceres i bl.a. boldspil og bjærgning, så der kan tages livredderprøve. Øvede børn svømmer på nuværende tidspunkt så godt at det er finjusteringen af teknikken som skal fokuseres på. På det øvede hold lægger vi vægt på nye sjove måder at bevæge sig på i vandet, og at børnene skal have lov til at lave en masse parøvelser og fællesaktiviteter så de får et socialt netværk i svømningen. Som et ekstra fokusområde koncentreres der også på effektivitet i svømningen.  

I LØBET AF SOMMEREN VIL BARNET FORTSÆTTE MED AT ØVE SIG PÅ:

 • Crawl og rygcrawl
 • Vejrtrækning hver tredje i crawl
 • Hovedspring og dyk
 • Delfinben med butterflyarme
 •  Sammensat brystsvømning
 • Kolbøtter

I LØBET AF SOMMEREN VIL BARNET BLIVE INTRODUCERET TIL:

 • Sammensat butterfly
 • Vejtrækning i brystsvømning
 • Kolbøttevending
 • Fart og fartlege
 • IM (Individuel Medley - fly, ryg, bryst, crawl)

NB! På dette hold ses det hurtigt om et barn har potentiale til noget større end &rdquobare&rdquo svømme-skole, og det er vigtigt her at både forældre og instruktører er opmærksomme på om barnet skal rykkes op, og/eller fortsætte en vintersæson i en konkurrenceklub.     

Når barnet kan svømme crawl med vejrtrækning, lave sammensat brystsvømning, få armene over vandet i en sammensat butterfly samt slå en kolbøtte i vandet kan og bør barnet rykkes op på meget øvede.

Familiesvømning om fredagen:
Som familie har I mulighed for at tilmelde jer til familiesvømning om fredag. Når du har tilmeldt dit barn et af vores børnehold, vil du kunne tilmelde hele familien til en reduceret pris på 100 kr. Familiesvømning er en skøn måde at starte weekenden på sammen. 

Tilmeld/Læs mere - (1)

Meget øvede (M.ØV.)

Et hold for svømmere i alderen 10-16 år, som har opnået en god rutine og fin svømmeteknik, men som ønsker mere svømmetræning, således at der kan opnås styrke til udholdende distancesvømning og sprint. Svømmerne introduceres i livredning med mulighed for at tage livredderprøve. Der arbejdes ligeledes med boldspil, snorkling, dykning og udspring.  

Meget øvede er det sidste hold i rækken for at lære at svømme. På dette hold vil børnene blive sat over for de små rettelser af deres svømning, som udgør en forskel for farten og en forskel for energibesparelser under svømningen. På dette hold er børnene så godt klar over deres krop i vandet, så ud over den svømmetekniske del bliver tilrettet, så vil børnene også opleve nogle supplementer til svømningen i form af at bruge ABC udstyr (snorkel og dykkermaske), svømning fuldt påklædt og med livredder redskaber og evt. mono-finner også, så børnene får en forsmag på de andre hold som svømmeklubben tilbyder.  

I LØBET AF SOMMEREN VIL BARNET FORTSÆTTE MED AT ØVE SIG PÅ:

 • Crawl med vejrtrækning
 • Rygcrwal ubesværet
 •  Brystsvømning med vejrtrækning
 • Butterfly
 •  IM (Individuel Medley - fly, ryg, bryst, crawl)
 •  Hovedspring
 • Kolbøttevendinger

I LØBET AF SOMMEREN VIL BARNET BLIVE INTRODUCERET TIL:

 • Vejrtrækning i butterfly
 •  Hovedspring med undervandsarbejde
 • Rygcrawlvending
 • Vendingerne i IM

NB! For at dette hold skal kunne fungere kommer der også til at blive indøvet nogle regler om &rdquobaneorden&rdquo &ndash hvordan man svømmer på banen, for at give bedst mulig plads til alle. Det kan kun anbefales kraftigt for børnene at have svømmebiller på, på dette hold, da børnene har brug for alle sanser for at orientere sig under vandet. 

Når barnet behersker ovenstående svømmefærdigheder er det klart til at deltage på andre hold så som Vild med vand.

Familiesvømning om fredagen:
Som familie har I mulighed for at tilmelde jer til familiesvømning om fredag. Når du har tilmeldt dit barn et af vores børnehold, vil du kunne tilmelde hele familien til en reduceret pris på 100 kr. Familiesvømning er en skøn måde at starte weekenden på sammen.

Tilmeld/Læs mere - (1)

Vild med vand (Vild)

Vild med vand er for den unge svømmer, som er glad for at træne, svømme og lege i vandet.

Et ungdomshold for svømmere i alderen 12-16 år, der vil prøve andre spændende vandaktiviteter. Der vil bl.a. blive mulighed for at dyrke vandboldspil, stafet, udspring og ABC-dykning (snorkelsvømning). Som Vild med vand svømmer vil svømmeteknikken også blive justeret, men som en mindre del af undervisningen.

Dette holds formål er at tænde lysten til at træne i vand for de unge. Det betyder også at undervisningen vil indeholde mange forskellige elementer indenfor bevægelse i vand, hvor det vigtigste er at svømmerne har det sjovt, samtidig med at de for motioneret i vandet. På dette hold vil de unge fx:

 • Svømme de fire stilarter for at sikre at alle på holdet sikkert kan bevæge sig rundt i vand
 • Spille vandpolo med forskellige regler og sjove tiltag
 • Svømme med svømmefødder
 • Svømme med monofinner (en dobbelt-svømmefod, der ligner en delfinfinne)
 • Lære at snorkle og dykke med snorkler
 • Svømme gennem forhindringsbaner
 • Lære lidt om forskellige spring fra vippen og kanten
 • Tag livredderprøve

Familiesvømning om fredagen:
Som familie har I mulighed for at tilmelde jer til familiesvømning om fredag. Når du har tilmeldt dit barn et af vores børnehold, vil du kunne tilmelde hele familien til en reduceret pris på 100 kr. Familiesvømning er en skøn måde at starte weekenden på sammen.

Tilmeld/Læs mere - (1)

Havfrue og Havmand - Snorkling (Hav)

Havfrue og Havmand - Snorkling og leg, er for både drenge og piger i alderen 8-12 år (vejledende) som elsker vandet, og vil lege og hygge i vandet sammen med deres venner. 

Du får mulighed for at prøve mange af bassinets muligheder med både snorkel, maske og finner. Når vi skal svømme som havfruer, har vi havfruehaler som man kan låne. Vi laver undervands forhindringsbaner, styrketræning og svømmer til musik. Du lærer at bruge en snorkel og maske korrekt, lærer at svømme under vandet og bevæge dig frit rundt i vandet som en havfrue.

Holdet er for dig der er tryg i vandet og glade for at dykke rundt i vandet, og samtidig gerne vil lave sjove lege i vandet og blive udfordret på både kondien og teknikken.

Husk svømmebriller!

Familiesvømning om fredagen:
Som familie har I mulighed for at tilmelde jer til familiesvømning om fredag. Når du har tilmeldt dit barn et af vores børnehold, vil du kunne tilmelde hele familien til en reduceret pris på 100 kr. Familiesvømning er en skøn måde at starte weekenden på sammen.

Tilmeld/Læs mere - (1)

Vandforsigtige børn (VFB)

Holdet er for større børn i alderen 7-13 år, der ikke er vandtilvænnet, og som skal lære basisfærdig­heder i svømning helt fra grunden af. Holdet giver en god introduktion til at være i vandet i trygge rammer og undervisningens indhold tilpasses det enkelte barns behov. I indlæringen arbejdes med de 5 grund­færdigheder: Bevægelser i vand, glide/flyde, vejrtrækning, dykning og spring. 

Når børnene er fortrolige med vandet, kan de komme på et andet svømmehold for at fortsætte deres vandtilvænning. 

Familiesvømning om fredagen:
Som familie har I mulighed for at tilmelde jer til familiesvømning om fredag. Når du har tilmeldt dit barn et af vores børnehold, vil du kunne tilmelde hele familien til en reduceret pris på 100 kr. Familiesvømning er en skøn måde at starte weekenden på sammen.

Tilmeld/Læs mere - (1)

Vandgymnastik (VGym)

Et hold for dem som vil anvende vandet som vægttræning og opretholde kroppens smidighed. Med brug af alle muskelgrupper uden overbelastning af led og muskler, er vandgymnastik meget effektiv og med minimal risiko for skader samtidig med at pulsen kommer op.

Vandtræning er sundt for alle. De konstante bevægelser i vandet gør at kroppen udsættes for en konstant let massage der hjælper til at frigøre endorfiner i hjernen, så man opnår en tilstand af velvære efter træning. Udover det, har vandet også den egenskab at man forbrænder 7 % mere blot ved at opholde sig i vandet, samtidig med at opdriften fjerner belastningen fra muskler, led og sener. 

Hos GSK planlægges hver træningspas af den enkelte instruktør, hvilket gør at man kan nyde godt af varieret undervisning med mange forskellige øvelser. På dette hold vil man både styrke musklerne i ben, arme, mave og rygsamt at træne og styrke sin kondition. Denne variation af træningsmetoder giver en helt optimal træning med maksimal kalorieforbrænding, men ikke kun konditionen har gavn af træningen, også muskler og led vil nyde godt af den alsidige træning.

Vandgymnastik er en kollektiv form for motion hvor man samtidig kan hygge sig med de andre deltagerer, men der er også plads for individuel tilpasning. Har man specifikke behov eller ønsker, kan dette altid rettes til instruktørerne, og så vil de hjælpe med at finde øvelser og trænings metoder som kan hjælpe hver enkelt.
Tilmeld/Læs mere - (1)

Aktiv seniorsvøm (Aktiv)

Aktiv seniorsvøm er et tilbud for den aktive og modne svømmer. Det er på dette hold er det muligt at komme ned og svømme baner i eget tempo og nyde fællesskabet med de øvrige deltagere på holdet.

Ønsker man at få rettet sin teknik eller lære nye stilarter, er vores instruktører klar til en dialog, så undervisningen tilpasses den enkelte.

Efter svømning kan man nyde samværet på vores bænke og borde ved badet.

Så ønsker du at svømme i eftermiddagsvarmen og nyde en hyggelig stund sidst på dagen, så dette holdet for dig.

Tilmeld/Læs mere - (1)

Crawlholdet (Crawl)

Crawlholdet er for alle voksne, som ønsker at styrke sine svømmefærdigheder. Der er derfor plads til alle niveauer, og trænerteamet vil gøre deres for at tilpasse undervisningen så alle opnår en mærkbar fremgang.

Fokus vil hovedsaligt ligge på svømmestilarten crawl, men der er også plads til de andre stilarter i løbet af sæsonen efter ønske.

Tilmeld/Læs mere - (1)

De Fire Stilarter (4Stil)

På holdet, De fire stilarter, vil fokus ligge på tekniktræning til alle stilarterne, også crawl. Holdet er for alle voksne, som ønsker at styrke sine svømmefærdigheder. Der er plads til alle niveauer, og trænerteamet vil gøre deres for, at undervisningen tilpasses så du opnår en mærkbar fremgang.

Tilmeld/Læs mere - (1)

Voksen begynder svømning (VOKB)

Er holdet for dig der gerne vil kunne føle dig tryg i vandet og lære at svømme. Undervisningen tilpasses den enkeltes behov.

Tilmeld/Læs mere - (1)

FamilieSvømning (Fam)

Familiesvømning er et tilbud for familier hvor man sammen kan modtage undervisning og hygge sig. Som forælder er man med sit barn i vandet og deltager i aktiviteterne.

De første 45 min vil være undervisning i form af fællesaktiviteter. Her bliver børn og voksne, henover sæsonen udfordret på deres eget niveau i livredning, dykning, forhindringsbaner, boldspil og meget mere. Ønsker I at modtage undervisning i svømmestilarterne henviser vi til vores almindelige svømmehold.

De sidste 45min vil der være mulighed for fri leg.

Familiehyggen kan fortsætte efter svømningen, hvor der tændes op i grillen. Her er det muligt at grille sin medbragte mad.

Vi sætter vores badedyr i vandet den sidste fredag i hver måned.


Når dit barn er tilmeldt et af vores børnehold:

Såfremt et barn i familie allerede er tilmeldt et af vores børnehold, vil I kunne tilmelde resten af familie til en reduceret pris af kr.100. Reserver jeres plads ved at følge nedenstående vejledning:

- Log ind med barnets profil og tilmeld barnet til familiesvømning.

- Angiv i notatfeltet navnene og fødselsdato på alle de af husstandens medlemmer der ønsker at deltage på holdet.

- Send derefter en mail til steffen@ganlose-svom.dk med at I ønsker refusion for holdet, husk at angive barnets navn og hold. Refusionen vil sket hurtigst muligt, typisk inden få dage, men der kan gå op til en uge. 

Vi beklager at det ikke er muligt at give denne rabat automatisk, men tilmeldingssystemet giver ikke mulighed for dette.

Vi gør opmærksom på at tilmeldingen kun gælder for den enkelte husstand.

Tilmeld/Læs mere - (1)

SaunaGus (GUS)

Velkommen i vores nye sauna. 

Saunagus er en sund, simpel og meget effektiv måde at give din krop og dit sind en velfortjent pause. 

Som noget nyt vil vi gerne tilbyde et saunagus-hold, for dig som har lyst til at stresse af og forkæle dig selv. Holdet er for voksne, så vi kan skabe et rum for afslapning og nydelse. 

Saunagus er en kombination af varme, vanddamp og dufte, der til sammen giver en unik oplevelse. Saunagus udføres af en gusmester, der hælder is, vand og æteriske olier på de varme sten på ovnen. Dette giver en velduftende vanddamp, som gusmesteren fordeler rundt i saunaen ved hjælp af indøvede håndklæde-svingteknikker, så deltagerne kan nyde varmen og duftene. Gusmestre har hver især deres egen stil. Derfor kan det være meget forskellige oplevelser du får fra gang til gang. Typisk vil fokus være på afslapning, ro og velvære. Holdet varer en time og byder på 2-3 saunagus.

Efter hver saunagus er der en kort pause, hvor det er muligt at skylle sig under en kold bruser. Kombinationen af varme og kulde øger din blodcirkulation og kroppens immunforsvar stimuleres og styrkes. Alt i alt opnås velvære og fornyet energi i løbet af kort tid. Det er med stolthed at vi blandt vores gusmestre kan præsenterer den nykårede Danmarksmester i saunagus, Christoffer Gulløv.

Har du højt blodtryk eller hjertesygdomme, anbefaler vi at du konsulterer din læge inden du melder dig på holdet.

Tilmelding til saunagus-holdet giver ikke adgang til at svømme i bassinet. 

Tilmeld/Læs mere - (1)

Drop-In Svømning (Svøm)

Vær opmærksom på at Drop-In kun er eftermiddagstider !

Dette hold er for dig der elsker at svømme selv. 4 dage om ugen kan du komme ned og svømme i eget tempo uden undervisning.
Der vil altid være en livredder på kanten, men ingen decideret undervisning. Har du brug for undervisning så se hvad crawlholdet eller de 4 stilarter kan tilbyde.

Vær opmærksom på at vi også har et SwimAllOver hold hvor du kan kombinere Drop-in tider og Morgensvømning.


Tilmeld/Læs mere - (0)

Morgensvømning (Morg.)

Start dagen med en frisk dukkert, mens du ser solen stå op over friluftsbadet og hører fuglene kvidre i træerne. 

Der er ingen instruktør der hundser med dig (kun livredder), så kom og nyd morgenen i dit eget tempo.

Der er intet der slår morgensvømning !

Tilmeld/Læs mere - (0)

SwimAllOver (SAO)

Hvis du ikke kan få nok af svøm selv så er dette holdet:

Du får mulighed for at svømme på alle tiderne for Drop-In holdet samt tiderne for Morgensvømning

Tilmeld/Læs mere - (1)
Vi takker vore sponsorer

Ganløse Svømmeklub

Byåsen 4, Ganløse, 3660 Stenløse