Ganløse Svømmeklubs historie

Ganløse Svømmeklub har hidtil været en afdeling under Ganløse Skytte, Gymnastik & Idrætsforening. I 1997 kunne Ganløse Svømmeklub fejre 25 års jubilæum. I oktober 1998 blev Ganløse Svømmeklub stiftet som en selvstændig klub med egen bestyrelse, økonomi og vedtægter. Ganløse Svømmeklub er medlem af Dansk Svømmeunion under Danmarks Idrætsforbund og medlem af DGI Frederiksborg under Danske Gymnastik og Idrætsforeninger. Svømningen startede i 1972, da Stenløse Kommune fik bygget Friluftsbadet og Ganløsehallen. Da svømmeklubben indledte sine aktiviteter var behovet for en klub og svømmeundervisning stort med 38 hold og over 600 medlemmer. Siden 1990 har der været ca. 200 aktive svømmere.

Ganløse Svømmeklub har til huse, med alle sine aktiviteter i Ganløsebadet, som består af et 25 meter friluftsbassin med vandtemperatur på Svømmeklubben i Ganløse blev startet i 1972, da Ganløse Sogneråd fik bygget Ganløse Svømmebad i forbindelse med Ganløse Hallen og skolen Idrætsorganisationsmæssigt har vi indtil OKT 1998 været en svømmeafdeling under Ganløse Skytte, Gymnastik & Idrætsforening [Ganløse SG&I], der blev stiftet i 1872 som en skytte- og gymnastikforening. Den 29. OKT 1998 blev Ganløse SG&I delt i syv selvstændige foreninger - heriblandt blev Ganløse SK på den stiftende generalforsamling videreført som en selvstændig klub med egen bestyrelse, vedtægter og økonomisk selvforvaltende med regnskab og budget. Foreningen er medlem af DGI Frederiksborg under Danske Gymnastik og Idrætsforeninger og Dansk Svømmeunion under Danmarks Idrætsforbund.

Svømmeklubben har gennem alle årene haft et forholdsvist fast program, men i 1992 introducerede klubben en ny struktur i svømmeundervisningen, kaldet ModulSvømning, der er opbygget af sammenhængende moduler, som svømmerne kan bygge videre på. Da svømmeklubben indledte sine aktiviteter var behovet for en klub og svømmeundervisning stort med 38 hold og over 600 medlemmer. Siden 2000 har der været ca. 300 aktive svømmere fordelt på omkring 24 hold. Klubben består af stab på 10-15 instruktører, 3-5 bestyrelsesmedlemmer. Ganløse Svømmeklub har til huse, med alle sine aktiviteter i Ganløsebadet, som består af et 25 m friluftsbassin med vandtemperatur på 27o. Svømmesæsonen er på ca. 4½ måned fra maj til september, og der svømmes på ugedagene: mandag, tirsdag, onsdag, torsdag og fredag. 

Stenløse Kommune vedtog i oktober 2002, at nedlægge Ganløsebadet - trods store lokale protester. En gruppe engagerede borgere mente ikke at dette kunne være rigtigt og dannede den private driftsforening "Foreningen Badevenner", som indgik en 5 års brugsretsaftale med Stenløse Kommune. Der har årligt været et større økonomisk indsamlingsarbejde samt klargøring og materiel indretning af svømmebadet, som efterfølgende stilles til rådighed for Ganløse Svømmeklub og øvrige brugere.

Stenløse Kommune har fra 2006 overtaget driften af Ganløse-badet - og derfor overtages klargøring og drift af Kommunen, mens øvrige aktiviteter sker i samarbejde med foreningerne. Med kommunalreformen 1. januar 2007 blev Stenløse Kommune en del af Egedal Kommune I foråret 2009 forlød det, at Ganløsebadet ikke ville åbne, da kommunen i en sparerunde havde sat svømmebadet øverst på en prioriteret liste over potentielle besparelser. Men på møde i Kultur- og Fritidsudvalget 14. april 2009 besluttedes alligevel at friholde svømmebadet for yderligere besparelser.

I 2012 satte Foreningen Badevenner sig selv på stand-by, som en sovende "Holger Danske" som vækkes til live igen, hvis udefra kommende omstændigheder truer Ganløsebadet.

I 2009 indførte GSK et nyt koncept med våddragter til alle børn fra 1 til 8 år. Den er gratis og personlig. Den giver opdrift så armvinger og bælter kan undgås og et større bevægelsesmønster opnås. Afslutningsvis giver den varme på de kolde dage.

I 2015 gennemgik Ganløse Svømmebad den hidtil største renovering af såvel teknik som bassin for at kunne opfylde de nye myndighedskrav. Projektet blev meget forsinket og der blev endvidere fravalgt fliser i bassinet. Den 1. juli 2015 kunne badet så åbne med stor omtale i bla. TV Lorry og Frederiksborgs Amts Avis. Sæsonen blev forlænget til 1. oktober. Så GSK kunne være med i Dansk Svømmeunions "Svøm langt dag".

Malingen i bassinet skulle vise sig at være et problem - da det gik i opløsning i klorvandet. Der blev igen forsøgt med en midlertidig overdækning i 2017 for at male bassinet. Men embedslægen pålagde kommunen, at stoppe malingen fremover.

I 2017/2018 udviklede GSK et helt nyt svømmeskolekoncept med 5 temaer/moduler med 3 ugers varighed. Det blev en stor succes og danner rammen om en af landets bedste og mest effektive svømmeskoler. Sæsonen 2018 blev bassinet ikke klargjort - da det er besluttet, at foretage en 3. renovering med fliser. Dette var færdiggjort til åbning den 15. maj 2019.

Sommeren 2019 var TV Lorry på Tour rundt i alle regionens kommuner. Da Touren nåede til Egedal Kommune den 30. juli var det Ganløse Svømmebad, som lagde rammerne for den ca. 20 minutter lange udsendelse.  Det var heldigvis en solrig og varm aften, så Ganløsebadet fremstod som en særdels flot ”Oase”.

I 2022 kunne GSK fejre 50 års jubliæum med et stort jubilæumsarrangement søndag den 29. maj med indvielsestaler, SvømmeChallenge, nye klubbadehætter og T-shirts, fri leg og fødselsdagslagkage i lange baner. Året 2022 blev også den første sæson med en indlejet mobil sauna hele sæsonen, og hvor der løbende blev afholdt sauna gus events for både medlemmer og øvrige.


Vi takker vore sponsorer

Ganløse Svømmeklub

Byåsen 4, Ganløse, 3660 Stenløse