OBS! ½ pris resten af sæsonen :-)

”Den store Svømmedag” – 19. september kl. 12-15

På lørdag d. 19. september åbner Ganløse svømmeklub dørene for bassinet. Det gælder om at svømme så langt som du kan.

Bassinet er åbent i tidsrummet 12-15, og vi vil være der med vores skarpe tælle-øjne og noteringsblokke.
Du vil modtage et diplom med dit resultat, efter svømmeturen.
Det er gratis for alle at deltage – du skal ved fremmøde lade dig skrive op før du går i omklædningen pga. Covid-19 og begrænsede forsamlingsmuligheder.
Der vil være en forfriskning efter svømningen.
Når dagens resultat er i hus, vil vi tælle sammen og melde følgende resultater ud:
- Hvor mange meter har I svømmet i alt
- Hvor mange personer har været i vandet
- Den ældste og yngste svømmers alder
- Hvem har svømmet længst af alle (herre/dame & dreng/pige)
Vejrudsigten ser lovende ud – så tøv ikke med at møde op og mærk Ganløse badets dejlige vand for snart sidste gang i denne sæson.

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Ganløse Svømmeklub

Bestyrelsen indkalder i henhold til klubbens vedtægter §5.5 herved alle klubbens medlemmer til ordinær generalforsamling fredag den 25. september 2020 kl. 1900-2000 i klublokalet på 1. salen. Hvis det er opholdsvejr så bliver vi udenfor ved badet.

Formålet med generalforsamlingen, der er den 22. siden klubben blev selvstændig, er følgende:

Status for 2020 aktiviteterne og 2019 regnskabet.

Planlægning af aktiviteter 2021 og budget 2021.

Dagsorden:

Pkt. 1 Valg til dirigent og mødeprotokol.

Pkt. 2 Beretning 2020 ved Idrætsformand Steffen Mattrup Lund-Hansen

Pkt. 3 Forelæggelse af det reviderede årsregnskab 2019 til godkendelse ved kasserer Emina Gvozdar

Pkt. 4 Indkomne forslag, behandling af bestyrelsens forslag om vedtægtsændringer.

Pkt. 5 Fremlæggelse af budgetforslag og fastsættelse af kontingent 2021

Pkt. 6 Valg til bestyrelse, revisor og revisorsuppleant jf. § 7.1

Pkt. 7 Evt.

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Ganløse Svømmeklub

Bestyrelsen indkalder i henhold til klubbens vedtægter §5.11 herved alle klubbens medlemmer til ekstraordinær generalforsamling fredag den 25. september 2020 kl. 2000-2015 i klublokalet på 1. salen. Hvis det er opholdsvejr så bliver vi udenfor ved badet.

Formålet med den ekstra ordinære generalforsamling er følgende:

· Bestyrelsens forslag til justering og opdatering af foreningens vedtægter.

Dagsorden:

Pkt. 1 Valg til dirigent og mødeprotokol.

Pkt. 2 Behandling af Bestyrelsens forslag til ændring af foreningens vedtægter.