Referat fra generalforsamlingen 2021 og formandens beretning er nu Online

  

Vi har i 2021 haft en pragtfuld sæson med et glædeligt stigende antal
medlemmer ca. ialt 300 svømmere har været fordelt på klubbens mange hold, og
vi har for første gang i nyere tid oplevet "ventelister" pga. stor
tilslutning til bestemte typer hold. I år var der også fremgang på
FamilieSvøm holdet (+ 20 familier) om fredagen samt MorgenSvøm torsdag morgen.

Vi ser også en god tendens, at flere børn og unge bliver dygtige

svømmere ved, at være på holdene gennem flere år. Vores sommerferie
tema-kurser, som var åbne for alle blev glædeligt en bragende succes takket
været et godt samarbejde med Egedal kommunes sommerferie-aktiviteter. Alle
kurser blev udsolgt og flere måtte oprettes. Vi havde også i år to forløb i
projektet "skolen-i-virkeligheden" for 5. klasserne i Slagslunde og Egedals 10. klasser.

 

Pga. GTC´s skoletri i går havde kommunen glædeligt forlænget sæsonen med ca. 2 uger -og det kom vores mange medlemmer til gode i meget flot sensommer vejr.

 

I 2022 har vi et 50. års jubilæum, som vi meget gerne skulle kunne fejre -
og i den forbindelse efterlyser vi frivillige, som vil tage en tørn enten i
nogle ad hoc arbejdsudvalg eller bestyrelsesarbejde. Læs nærmere på
nedenstående flyvers.

Vi arbejder under GSK motto: "Svømning for livet".

Dbh GSK Bestyrelsen
Steffen Mattrup Lund-Hansen/Formand
Emina Gvozdar/Økonomiansvarlig - kasserer
Stig Mundt/Bestyrelsesmedlem
Julie Dohn/Bestyrelsesmedlem

 


 

 

Ganløse Svømmeklub